x

Vragen / Wat is voorlopige dekking?

Of u kunt gaan rijden voordat u de polis heeft ontvangen is afhankelijk of de verzekeraar u voorlopige dekking heeft verleend.

Voorlopige dekking houdt in dat de verzekeraar dekking biedt terwijl de polis nog geaccepteerd moet worden. Verzekeraars hebben dit in het leven geroepen zodat u meteen met uw voertuig de weg op kan. Aan de voorlopige dekking is wel een termijn verbonden, bijvoorbeeld 3 dagen. Binnen deze termijn zal de verzekeraar u dan laten weten of hij uw aanvraag voor de autoverzekering geaccepteerd heeft.

De verzekeraar kan ook besluiten om de voorlopige dekking weer in te trekken als blijkt dat er onjuiste gegevens op het aanvraagformulier vermeldt staan of als er zaken zijn verzwegen. De verzekeraar kan dan zelfs beslissen om schades die zijn ontstaan tijdens de voorlopige dekking niet uit te keren.

Geplaatst in: Verzekering afsluiten