x

Vragen / Wat is het verschil tussen een ongeval inzittenden en schadeverzekering inzittenden?

Een ongevallen-inzittendenverzekering keert een vooraf vastgesteld geldbedrag uit op het moment dat er sprake is van overlijden of blijvende invaliditeit ten gevolge van een ongeval. De hoogte van de uitkering is dus niet gerelateerd aan de werkelijke schade cq. kosten.

Bij een ongeval-inzittendenverzekering is er een kans dat de werkelijke schade het uitgekeerde bedrag overstijgt.

Een schade-inzittendenverzekering vergoedt de werkelijk geleden schade van bestuurder en passagiers naar aanleiding van een ongeval met het betrokken motorrijtuig.

Die schade kan bestaan uit zaakschade (kleding, bagage etc.), inkomstenderving, huishoudelijke hulp, vervoerskosten, medische kosten, smartengeld en uitvaartkosten. De hoogte van de uitkering is dus gerelateerd aan de werkelijke schade cq. kosten.

Met een schadeverzekering-inzittenden bent u voor een veel hoger bedrag verzekerd, de premie is over het algemeen dan ook hoger dan bij ongeval-inzittendenverzekering.

Geplaatst in: Aanvullende dekkingen