x

Vragen / Wat als ik onvoldoende saldo op mijn rekening heb?

Een automatische incasso kan alleen plaatsvinden indien het saldo op het moment van de incasso toereikend is. Is dat niet het geval, dan wordt de incasso direct gestorneerd.
Voogd & Voogd Verzekeringen zal niet opnieuw proberen te incasseren en u een brief per post of per e-mail toesturen, waarin staat dat u de premie spoedig zelf dient over te maken.

Geplaatst in: Betalingen