x

Vragen / Wanneer kan ik een verzekering opzeggen?

Per contractvervaldatum
Deze datum staat vermeld op uw polisblad. Bij de meeste verzekeringsmaatschappijen geldt een opzegtermijn van een maand.

Bij verkoop
U kunt de verzekering beëindigen wanneer u uw voertuig heeft verkocht. U kunt dit online doorgeven. De verzekering wordt dan beëindigd per de datum dat op het vrijwaringsbewijs staat.  Indien u een nieuw voertuig heeft gekocht, kunt u ook een wijziging doorvoeren op de lopende verzekering. Hierdoor wordt het nieuwe voertuig op de verzekering geplaatst in plaats van het verkochte voertuig en behoudt u de lopende verzekering.

Bij aanpassingen in de voorwaarden of bij premieverhoging
Heeft de verzekeraar de premies verhoogd of de polisvoorwaarden gewijzigd in negatieve zin voor u, dan heeft u 30 dagen de tijd om de verzekering op te zeggen. De verzekering kan dan kosteloos beëindigd worden per de contractvervaldatum of met een opzegtermijn van een maand met royementskosten.

Let op: Je kunt uw verzekering niet opzeggen wanneer de premieverhoging het gevolg is van een schade of een correctie van het aantal schadevrije jaren. Het dient te gaan om een verhoging of wijziging dat geldt voor iedereen die dezelfde verzekering heeft afgesloten bij deze verzekeraar.

Geplaatst in: Verzekering opzeggen