x

Vragen / Wanneer is de dekking weer van kracht?

De dekking van de verzekering wordt in kracht hersteld, één dag nadat de verschuldigde premies door ons zijn ontvangen, echter niet met terugwerkende kracht. Gedurende de schorsingsperiode bent en blijft u onverzekerd.

Geplaatst in: Betalingen