x

Vragen / Hoe toon ik mijn schadevrije jaren aan?

U mag uw opgebouwde aantal schadevrije jaren maar op één verzekerd voertuig tegelijk gebruiken.
Dit betekent dat u deze alleen mag opgeven mits u deze niet meer gaat gebruiken voor een andere verzekering.

Hoe bouw ik schadevrije jaren op?
Voor ieder jaar dat er gedurende de looptijd van een motorrijtuigverzekering geen schade-uitkering wordt gedaan door de verzekeraar kennen de meeste verzekeraars één schadevrij jaar toe. Dit is afhankelijk van de gekozen verzekering. Schadevrije jaren zijn van belang voor de hoogte van de te betalen premie.

Indien een verzekeraar wel een schade-uitkering betaalt vindt er, overeenkomstig de polisvoorwaarden, een vermindering plaats van het aantal opgebouwde schadevrije jaren. Dit kan zelfs leiden tot een negatief aantal schadevrije jaren. Indien een verzekeraar een schade uitkeert die van invloed is op de schadevrije jaren (schuldschade) betekent dit dat er gemiddeld vier jaar opbouw verloren gaat.

Waar vind ik mijn schadevrije jaren terug?
Indien de motorrijtuigverzekering wordt beëindigd geeft de Nederlandse verzekeraar het aantal opgebouwde schadevrije jaren door aan de centrale database Roy Data. Vanaf het moment van beëindiging van de verzekering blijven deze schadevrije jaren nog 1 jaar van kracht en kunnen dan gebruikt worden voor een nieuwe verzekering. Na afloop van dit jaar vervallen deze schadevrije jaren en moet er opnieuw begonnen worden met het opbouwen van schadevrije jaren.

Hoe toon ik mijn schade vrije jaren aan, als deze niet in Roy-data staan? Dit kan door middel van:
1. Bonus Malus – verklaring van een buitenlandse verzekeraar
Wat in te vullen: het aantal opgebouwde schadevrije jaren.

2. Verklaring werkgever (in het geval van een bedrijfsauto)
Wat in te vullen: het aantal schadevrije jaren waar de regelmatige bestuurder volgens onderstaande gegevens recht op heeft.
• werkgeversverklaring van 1 of 2 jaren geeft recht op : 0 schadevrij jaar;
• werkgeversverklaring van 3 jaren geeft recht op : 1 schadevrij jaar;
• werkgeversverklaring van 4 jaren geeft recht op : 2 schadevrije jaren;
• werkgeversverklaring van tenminste 5 jaar geeft recht op : 3 schadevrije jaren.

3. Verklaring leasemaatschappij
Wat in te vullen: het aantal schadevrije jaren na een eventuele laatste schuldschade. Hoeveel schadevrije jaren daadwerkelijk worden toegekend, blijft echter altijd ter beoordeling van Voogd & Voogd Verzekeringen.

Belangrijk!
De schadevrije jaren vermeldt op de verklaring van de buitenlandse verzekeraar, uw werkgever of leasemaatschappij blijven tot 1 jaar na dagtekening van de verklaring van kracht.

Let op! Indien achteraf blijkt dat de door de aanvrager/kandidaat verzekeringnemer verstrekte informatie onjuist of onvolledig is, behoudt de verzekeraar / gevolmachtigd agent zich het recht voor de premie en/of de voorwaarden aan te passen per ingangsdatum van de verzekering. De verzekeraar zal dan de polis vervolgens aanpassen naar 0 schadevrije jaren en een gewijzigde polis toezenden. De verzekeraar zal tevens het nog verschuldigde premie bedrag, vanaf de ingangsdatum van de verzekering, incasseren van de rekening. Deze aanpassing is geen gegronde reden om de polis per ingangsdatum of tussentijds op te zeggen.

Geplaatst in: Blog