x

Vragen

Staat uw vraag er niet tussen, stuur ons dan een e-mail naar info@premieheld.nl

Betalingen

Wie verricht de incasso?

De incasso-administratie van ons wordt verzorgd door Voogd & Voogd Verzekeringen te Middelharnis. Uw betaling is daarom aan Voogd & Voogd Verzekeringen gericht.

Wat als ik onvoldoende saldo op mijn rekening heb?

Een automatische incasso kan alleen plaatsvinden indien het saldo op het moment van de incasso toereikend is. Is dat niet het geval, dan wordt de incasso direct gestorneerd.
Voogd & Voogd Verzekeringen zal niet opnieuw proberen te incasseren en u een brief per post of per e-mail toesturen, waarin staat dat u de premie spoedig zelf dient over te maken.

Wanneer wordt de premie geïncasseerd?

De verwerking van SEPA-incasso’s duurt langer, waardoor de premie voortaan rond de 8e van de maand wordt geïncasseerd in plaats van de 5e. Wanneer u echter een bedrag van ons retour krijgt (bijvoorbeeld bij een tussentijds royement) kan het voorkomen dat eerst het bedrag wordt bijgeboekt op de rekening en vervolgens de premie nog wordt geïncasseerd.

Wat als ik te laat betaal?

Helaas moeten wij dan €5,00 extra administratiekosten in rekening brengen. Indien uw betaling niet binnen 15 dagen door Voogd & Voogd Verzekeringen is ontvangen, wordt de dekking automatisch geschorst bij het RDW. U bent dan niet meer verzekerd tot de achterstallige betaling is ontvangen.

Het RDW controleert regelmatig of er voertuigen niet verzekerd zijn en voor het niet verzekeren van uw voertuig krijgt u een boete van €550.

Wanneer is de dekking weer van kracht?

De dekking van de verzekering wordt in kracht hersteld, één dag nadat de verschuldigde premies door ons zijn ontvangen, echter niet met terugwerkende kracht. Gedurende de schorsingsperiode bent en blijft u onverzekerd.

Ben ik weer verzekerd?

Indien er een betalingsachterstand ontstaat in één en of meer termijnbetaling(en) wordt deze achterstand niet ongedaan gemaakt door betaling van de volgende termijnbetaling. Pas op het moment dat de achterstallige termijnbetaling(en) door ons is/zijn ontvangen, herleeft de dag volgend op die waarop de betaling is ontvangen, de dekking, echter niet met terugwerkende kracht.

Wat is het rekeningnummer?

De premie dient over gemaakt te worden op rekeningnummer (IBAN) NL97ABNA0538618280 t.n.v. Voogd & Voogd Verzekeringen te Middelharnis*, o.v.v. polisnummer en/of betalingskenmerk.

* De incasso-administratie van ons wordt verzorgd door Voogd & Voogd Verzekeringen te Middelharnis. De betaling is daarom aan Voogd & Voogd gericht.