x

Vragen / Ben ik weer verzekerd?

Indien er een betalingsachterstand ontstaat in één en of meer termijnbetaling(en) wordt deze achterstand niet ongedaan gemaakt door betaling van de volgende termijnbetaling. Pas op het moment dat de achterstallige termijnbetaling(en) door ons is/zijn ontvangen, herleeft de dag volgend op die waarop de betaling is ontvangen, de dekking, echter niet met terugwerkende kracht.

Geplaatst in: Betalingen