x

Over je privacy

Als dienstverlener realiseert PremieHeld.nl zich dat de bescherming van persoonsgegevens van haar klanten en bezoekers van de website van essentieel belang is voor haar bedrijfsvoering. PremieHeld.nl draagt er derhalve zorg voor, dat persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers van de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgeslagen, behandeld en beveiligd worden. PremieHeld.nl houdt zich dan ook aan de geldende regelgeving op het gebied van bescherming persoonsgegevens zoals de Wet bescherming persoonsgegevens. De verwerking van uw gegevens is aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens te ’s-Gravenhage, onder nummer m1433245.

Ter beschikking stelling aan derden.

PremieHeld.nl zal alleen aan derden gegevens ter beschikking stellen wanneer de wet dit voorschrijft, in het geval van (een vermoeden van) fraude, in het kader van de door u aangevraagde offerte dan wel af te sluiten verzekering of door u gesloten verzekering en/of voor opslagdoeleinden.Tevens gebruikt PremieHeld.nl de door u ingevoerde gegevens om u tijdig voor afloop van uw verzekering opnieuw geheel vrijblijvend een premie vergelijkingsoverzicht te zenden van de op dat moment geldende premies. Indien u als bezoeker besluit om zich te registreren dan wel informatie achter te laten op deze internetsite, dan stemt u in met het gebruik van deze gegevens in overeenstemming met deze privacy bepalingen.

Welke informatie wordt verzameld?

PremieHeld.nl verzamelt informatie over u wanneer u zich registreert op onze site. Als we informatie vragen die noodzakelijk is voor het kunnen aanbieden van de producten is dit als zodanig herkenbaar gemaakt. Daarnaast verzamelen we automatisch gegevens als u onze site bezoekt.

Het gebruik van persoonsgebonden gegevens

PremieHeld.nl streeft er naar om haar dienstverlening zo goed mogelijk af te stemmen op de wensen van haar klanten. Hiervoor doen wij onderzoek naar uw wensen. In het kader van de dienstverlening m.b.t. onder meer het aanvragen van offertes en het sluiten van verzekeringen verstrekt u (persoons-)gegevens. Deze door u verstrekte gegevens stellen wij tevens aan de met ons samenwerkende verzekeraars en gevolmachtigd agenten ter beschikking. Tevens verstrekken wij uw gegevens aan verzekeraars met wie wij geen samenwerkingsovereenkomst hebben, indien u via onze site kiest voor die mogelijkheid. U ontvangt online informatie zoals een prijsopgaaf (offerte) voor onze producten en wij bieden u de mogelijkheid online een verzekering af te sluiten. Bovendien wordt de persoonsgebonden informatie uit het oogpunt van fraudepreventie verwerkt.

Verwerking informatie op een geaggregeerd niveau

De informatie wordt op een geaggregeerd niveau (niet herleidbaar tot een individu) door PremieHeld.nl gebruikt als hulpmiddel bij het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten, alsmede als middel om gebruikersprofielen op te stellen en het gebruik van de site vast te stellen.

Cookies en Web Beacons

Cookies zijn kleine tekstbestanden die zijn opgeslagen in de browser van de gebruiker. PremieHeld.nl maakt gebruik van cookies op onze eigen site. Wij doen dit om de site voor u gebruikersvriendelijker te maken en zo beter aan te sluiten op uw wensen. Een speciaal cookie zorgt ervoor dat onze website u herkent als u de volgende keer de website bezoekt. Web beacons zijn elektronische plaatjes die het de internetsite mogelijk maakt om bezoekers te tellen die toegang hebben gezocht tot een bepaalde pagina en om toegang te krijgen tot bepaalde cookies zodat geaggregeerde gegevens kunnen worden verzameld voor statistische doeleinden. PremieHeld.nl gebruikt deze cookies tevens ten behoeve van haar partners om informatie te verzamelen over het gebruik van de website door haar klanten. Persoonsgegevens worden op deze wijze niet ter beschikking gesteld. De gegevens kunnen worden gebruikt voor gerichte marketingactiviteiten rondom de producten van PremieHeld.nl. Hebt u bezwaar tegen het gebruik van cookies, dan kunt u deze in uw browser uitschakelen. Het weigeren van cookies kan tot gevolg hebben dat u, wanneer u de site van Premie.nl BV bezoekt, bepaalde informatie niet kunt ontvangen en/of gedeelten van de site niet kunt bezoeken.

Inzage en wijziging

U hebt recht op inzage in de informatie die PremieHeld.nl over u bewaart, alsmede om uw persoonsgegevens in onze bestanden aan te vullen, te wijzigen of te laten verwijderen. U kunt hiervoor contact met ons opnemen via ons e-mailadres: info@premieheld.nl.

Links naar andere websites

Op de website treft u eventueel links aan naar websites van derden. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kan PremieHeld.nl geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang met uw gegevens door die derden. Lees hiervoor het privacystatement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Vragen over het privacy-beleid van PremieHeld.nl

Hebt u vragen over uw persoonlijke gegevens en/of over de werkwijze van PremieHeld.nl op het gebied van privacy, neemt u dan contact op met onze privacymanager e-mailadres: info@premieheld.nl.

Wijzigingen door PremieHeld.nl

PremieHeld.nl behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen en/of te verwijderen. Nieuwe verklaringen worden hier gepubliceerd, zodat PremieHeld.nl u aanraadt dit gedeelte regelmatig te bezoeken om op de hoogte te blijven.