x

Dienstenwijzer

Op grond van de Wet op het Financieel toezicht verstrekken wij u voorafgaand aande totstandkoming van een financiële overeenkomst de onderstaande informatie.

Bedrijfsgegevens:

Naam PremieHeld B.V. h.o.d.n. PremieHeld.nl
Kantooradres Aanwas 53, 4704 SC Roosendaal
Postadres Aanwas 53, 4704 SC Roosendaal
Contact info@premieheld.nl
AFM nummer 12020054
KvK nummer 20161717
Kifid nummer 300.014043

Aard van de dienstverlening: Execution only

Indien u via deze website een schadeverzekering afsluit is er geen sprake van een advies dat door ons is of wordt gegeven U maakt dus zelfstandig de keuze voor een bepaald product, dit heet execution only.

Onze relatie met verzekeraars en banken

PremieHeld B.V. is een volledig zelfstandige onderneming en is vrij om te kiezen met welke verzekeraar en/of bank zaken gedaan worden. Wij werken niet samen met alle verzekeraars maar wel met de meeste grote verzekeringsmaatschappijen in Nederland. Geen enkele bank of verzekeraar heeft stemrechten of een deelname in ons bedrijf.

Wij hebben er voor gekozen om een samenwerking aan te gaan met Voogd & Voogd Verzekeringen, een gevolmachtigd assurantiebedrijf en ICT-dienstverlener. Kort gezegd, zij vormen de administratieve schakel tussen de belangrijkste Nederlandse verzekeraars en ons als bemiddelaar voor schadeverzekeringen. Hierdoor hebben wij de mogelijkheid om u een uitgebreid assortiment aan schadeverzekeringen aan te bieden. Zo kunnen wij ons richten op waar het allemaal om draait: u de beste service verlenen!

Kijk op www.voogd.com wanneer u meer wilt weten over Voogd & Voogd Verzekeringen.

Klachten

Wij behartigen uw belangen natuurlijk zo goed mogelijk. Maar het kan zijn dat u niet tevreden bent. In dat geval horen wij dat graag en zullen we proberen samen met u tot een oplossing te komen. Mocht uw als consument niet tevreden zijn met de behandeling van de klacht, dan kunt u de klacht indienen bij de directie. Wordt de klacht dan nog niet afdoende behandeld dat kunt u zich wenden tot
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Telefoon 0900-3552248
Internet www.kifid.nl

Leads

PremieHeld koopt alleen leads van vergelijingssites die onder toezicht staan van de Autoriteit Financiele Markten. Wij betalen altijd een vast bedrag per lead, en nooit per een bedrag per afgesloten verzekering. De hoogte van het bedrag wisselt per type verzekering.

Wijze waarop wij beloond worden.

Wij ontvangen van verzekeraars een beloning voor onze werkzaamheden in de vorm van een vast percentage provisie. Dit is inbegrepen in de premie die u betaalt. Wij berekenen daarom geen extra kosten voor onze diensten. Indien wij dit wel doen zullen wij u vooraf informeren. Zo komt u nooit voor onverwachte kosten te staan.

Wat verwachten wij van u ?

Wij gaan ervan uit dat u ons volledig en juist informeert. Dit is in uw eigen belang. Mochten wij achteraf constateren dat de door u verstrekte informatie onjuist of onvolledig is geweest, dan kan dat gevolgen hebben voor de verzekering of een eventuele schadeuitkering. Voor de gevolgen daarvan kunnen wij helaas geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden. Wilt u meer weten? Neem u dan contact met ons op: info@premieheld.nl